Stimulastik®


Hvad er Stimulastik®

Stimulastik® er gymnastik og stimulation for småbørn og er en aktivitet du kan gå til, når dit barn er 3 - 12 mdr. og 1-2 år. På små hold på max. 8 børn og deres forældre inspireres du igennem sanse-stimulerende lege, der fremmer og understøtter den almindelige sanse-motoriske udvikling hos dit barn. Barnet øger sin bevægeglæde og kropslige erfaring, og du bliver som forælder mere opmærksom på barnets udvikling.

I timen benytter Stimulastik instruktør Signe Bredsdorff-Larsen sin ergoterapeutiske viden om sansebearbejdning, hjernens udvikling, leg og aktivitet til at stimulere og motivere barnet og give det glæde ved at være aktivt. Med viden om omgivelsernes betydnig vejledes forældre i, hvordan de udnytter dagligdags aktiviteter til at træne og stimulere normale børn i deres nuværende og næste udviklingszone.


Stimulastik® er leg på barnets præmisser - ikke sansebombardement.


Stimulastik kommer af ordene stimulation og gymnastik og er inspireret af udenlandske, især amerikanske træningskoncepter for "elite – børn", men tilpasset danske forhold og danske forældres forventninger til deres børn. Stimulastik® er et varemærkeregistreret navn, udviklet af Solvej Darré ud fra ergoterapeutisk viden om børns motoriske og sansemæssige udvikling, og det er udelukkende uddannede ergoterapeuter, som kan undervise i konceptet.


Stimulastik® har også en positiv effekt hos motorisk usikre børn, børn der er født for tidligt, børn der er meget urolige eller børn med øreproblemer.   


Beskrivelse af en Stimulastik® time hos PureMovement 

I første halvdel af timen er der fælles leg. Hver gang er der et emne der omhandler en af de primære sanser: berørings-sansen, muskel-led-sansen og balance-sansen. Vi gennemgår sansen, ser på hvilke lege der giver mulighed for at stimulere den og hvorfor sansestimulation er så vigtig for barnets udvikling. Mange andre emner som: hvordan løfter jeg barnet så det befordrer den motoriske udvikling, hvornår er barnet klar til at sidde, kommunikation osv. bliver også berørt. I den sidste del af timen er der tid til at prøve Aktivitetsbanen med vores sansegynger, massagebolde, faldskærm, tumletop, rullebræt, forundringskasse, Bobles og meget andet.


Allerede interesseret?


Tilmeld dig her: Holdplaner

Hold typer:


Stimulastik® 3 – 12 mdr. /3 - 7 mdr. /8 - 12 mdr.: Legene er målrettet de 3 - 12 mdr. og gruppen der er tilmeldt holdet. Én af gangene kan være undervisning i Babymassage. Der er max 8 babyer på holdet. En lektion varer 1 time og 15 min. Heri er der tid til fælleslege, fordybelse i dagens emne, sanglege, samtale og hygge.


Stimulastik® fortsætter: tager udgangspunk i hvad der allerede er gennemgået på begynderholdene, og vi leger både kendte og en masse nye lege. Vi gennemgår og øver kolbøtterne og fordyber os i lidt babymassage hver gang, hvis der er stemning for det.


Efterfødselspakke: Stimulastik® & Pilates Efterfødsel 2 1/2 time.

Første time leger vi målrettede sanselege for de 3 - 8 mdr. gamle babyer. Forløbet er ialt 8 gange og to af gangene har vi Babymassage. Der er max 8 babyer på holdet og der er tid til fælleslege, fordybelse i dagens emne, sanglege, samtale og hygge. Derefter er der en pause på 20 minutter med tid til at pusle og få noget at spise, hvorefter baby bliver lagt til ro i sansegyngerne i salen eller i liften i venterummet.

Så er det tid til MOR -træning! Og ikke mindst at komme ned i tempo og mærke sigselv og sin krop. Med Pilates øvelser styrkes kropskernen der gradvist vil forbedre kropholdningen. I alle øvelserne inkluderes bækkenbunden og de evt. gener der kan være efter fødslen. Der arbejdes med den ”den elastiske og funktionelle bækkenbund”, ud fra tesen at vi ikke kun bliver stærke af at knibe, men at afspænding og sansning er lige så vigtig. Pilates timen er 1 time og 10 min.


Stimulastik® "En Svær Start"

Holdet for børn der måske er født for tidligt, er refluksbarn, bløderbarn eller noget helt andet. Starten på livet har måske budt på sygehusindlæggelser, udredninger, uro og bekymringer fra forældrene. Typisk er børnenes sanseapparat ikke modnet som deres jævnaldrende og motorikken kan også være bagud.

Vi leger, hygger og laver de samme øvelser, som på de andre hold. Dog er der flere pauser og færre børn, således fokus og nærvær er endnu mere til stede.

Forældrene har mulighed og tid til at snakke med hinanden- udveksle erfaringer, tanker og følelser.

Holdet starter efter behov.


PureSansemotorik - Tumlinge 1 - 2 1/2 år:

Eftermiddages hold. Igennem sjove lege der er målrettet denne aldersgruppe, stimuleres barnets primære sanser. Der er fart over feltet og aktiviteterne skifter med tempo. Lektionen varer 45 min., heri er der tid til en veksling mellem teori og fælles lege, tid til at kravle, krybe, hoppe, gå, række, strække, danse, aktivitetsbanen, hygge og snak. Der er plads til max 8 småbørn og deres forældre.


PureSansemotorik - Krudtugler 2 1/2 - 4 år:

Eftermiddags hold. Igennem sjove lege der er målrettet denne aldersgruppe, stimuleres barnets primære sanser. Der er fart over feltet og aktiviteterne skifter med tempo. Lektionen varer 45 min., heri er der tid til en veksling mellem teori og fælles lege, tid til at hoppe, gå, række, strække, danse, motorikbane, hygge og snak. Der er plads til max 8 småbørn og deres forældre.


Babymassage & Stimulastik® 3- 7 mdr.

På dette hold vil der være en kombination af Babymassage og Stimulastik hver gang.

Vi starter denne hyggelige formiddag sammen med at danne et kærligt og roligt rum for dig og baby. Vi vil snakke om berøringens betydning for det lille barn og den motoriske udvikling og herefter massere en kropsdel og fordybe os i babymassage-teknikker.

Babymassagens varighed er 25-35 min. hver gang.

1 x Ben og fødder/ 2 x Ryg og baller/ 3 x Bryst og mave/4 x Arme og skuldre/

5 x Ansigt og hovedbund

Vi vil synge og lege fingerlege og faldskærms-leg. Vi slutter af med leg på Aktivitetsbanen med intro til vores forskellige redskaber: sansegynger, massagebolde, tumletop, rullebræt, forundringskasse, store og små bolde, tunnel og meget andet. Vil vi tale om hvorfor stimulation af de primære sanser er så vigtig for det lille barn og kort gennemgå disse.


Stimulastik® Far&Baby 5 - 12 mdr.: Vi skal lege VILDSOMT og der er SVED garanti! Vi skal udnytte at far har flere MUSKLER (måske) end mor og blive KLOGERE på hvordan vi stimulerer barnet mest hensigtsmæssigt, så vi understøtter barnets MOTORISK UDVIKLING. Vi skal lave KOLBØTTER og flyve med baby alt imens RELATIONEN til barnet styrkes. Der vil være VEJLEDNING undervejs.

Der er kaffe på kanden, højt til loftet og plads til at bevæge sig!


Stimulastik® og PureSanseMotorik Lørdag

For jer der er startet på arbejde og vil gå til en aktivitet sammen med det lille eller store barn. Fælles sanselege med fokus på de primæresanser. Stor Aktivitetsbane med gynger og kvalitets redskaber.

Vi har 4 holdtilbud Lørdag formiddag. Et forløb hver 2. uge á 3 gange.

Hold for de 4 - 7 mdr./8 - 12 mdr./1- 2,5 år/2,5 -4 år. Timen er 45 min. og underviser er børneergoterapeut Minna Andersen.


SanseBaneEvent - i weekenden for hele Familien - for Baby&Søskende&Mor&Far

For børn mellem: 4 mdr. - 10 år.

Kom med til Sanseland!

For små og store er der en lang SanseBane af tønder, baljer og kasser stillet op med en verden af ting der stimulerer berøringssansen og muskel-ledsansen på alle måder. Det der kradser, stikker, killer, prikker, føles slimet og vådt og meget mere.

MotorikBane for de store hvor balancesansen, muskel-ledsansen og berøringssansen udfordres og evnen til at samarbejde og koordinerer styrkes.

Eventet afholdes 1 gang hver måned og der er to hold hvor vi mixer børn mellem 4 mdr. optil 10 år.

Hold 1. kl.10.00 -11.15/ Hold 2. kl.11.30 - 12.45:

Afholdes af ergoterapeuterne: Freja Steffens og Signe Bredsdorff-Larsen

Babymassage


Babymassage er en del af Stimulastik konceptet. På et Stimulastikhold vil der ofte være Babymassage den 4. gang som indledning til at tale om taktilsansen som populært kaldes berøringssansen.


Babymassage & Stimulastik for mødregrupper

Det er muligt at booke en tid til introduktion til Stimulastik og Babymassage. Et forløb over 2 dage á 80 min. kunne se sådan ud:

1. Dag: Stimulastik

2. Dag: Babymassage & Stimulastik.

 

Lær Babymassage

For fædre, mødregrupper eller individuelt hos os eller jer. Introduktion til berøringens betydning de første leveår. Grundig vejledning i teknikker du kan bruge hjemme.

Individuel tid til Stimulastik


Der kan være mange grunde til at booke en individuel tid til Stimulastik med dig og dit barn:


Måske er dit barn motorisk uroligt?

Har det svært ved at finde ro når det skal sove?

I vil gerne have inspiration til lege i hverdagen.

I vil gerne have støtte til gode legestillinger hvor kroppen ikke belastes under leg - hverken for mor/far eller barn.

Har barnet en favoritside, virker barnets bevægelser ufrie?

Hvad kan I selv gøre for at øge barnets balance og stabilitet?


En individuel Stimulastik time kan give dig redskaber til hvordan baby og du genfinder roen hver for sig og sammen. Stimulastik er stimulation af barnets sanser på barnets præmisser. Men hvornår er nok for meget? Der er klare signaler og du kender dem sikkert allerede. Du kender dit barn aller bedst. Du ved hvornår det er sult, træthed eller bleen det er galt med. Det kan du høre og ved intuitivt, men når det kommer til legen så skal vi ”tune” ind på en ny og måske ukendt frekvens.

Ved at åbne op for denne sanseverden opdager du nye kendetegn ved dit barn og igennem legen lære vi disse signaler at kende.